Sağlık Turizmi Hukuku

Sağlık turizmi hukuku, yabancılar hukuku, ceza hukuku, idari hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve hukuk disiplinleri açısından ele alınabilecek bir konudur. Ülkeler arası sunulan sağlık hizmetlerinden kişilerin kanuni haklarını bilerek faydalanmaları gerekir. Bu konuda uluslar arası sağlık turizmi ve turistin sağlığının korunması hakkında kanuni yönetmelik bulunur. Sağlık turisti ile sağlık hizmeti sunan kurum veya hekim ve aracı kurum arasında ortaya çıkabilecek olan hukuki anlaşmazlık milletlerarası özel hukuk çerçevesinde incelenir.

Örneğin sağlık hizmeti alınan ülke Türkiye sağlık turizmi kapsamında ise Türkiye’nin hukuki kuralları çerçevesinde dava yürütülse de milletlerarası özel hukuk kuralları çerçevesinde işlem yapılır. Sağlık turisti genel davranış kurallarına aykırı (haksız fiil) veya sözleşmeye aykırı olarak yaşanan durumlardan dolayı hastaneye, hekime ve aracı kuruma tazminat davası açabilir. Tazminat davası ilgili ülke hukuku kanunları ile milletlerarası özel hukuk kuralları çerçevesinde incelenerek hükme bağlanır.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Hukuku

Sağlık turizmi hukuku Türkiye’de ‘’Milletlerarası Tıp Hukuku’’ kurallarına uygun olarak yürütülür. Ayrıca sağlık turizmi ticari bir konu olduğundan ‘’uluslar arası Ticari Hukuk’’ kuralları da kullanılır. Yabancı bir ülkeden sağlık hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Türkiye’ye gelen bir sağlık turisti hizmet aldığı hastane, hekim, aracı kurum ve hatta Sağlık Bakanlığı’nın hukuki sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesi ile dava açabilir. Açılan dava Türkiye hukuki yasaları ve Milletlerarası özel hukuk kuralları çerçevesinde incelenerek karara bağlanır.

Türkiye’de sağlık turizmi 2010 yılı itibarıyla büyük gelişme göstermeye başladığından sağlık turizmi hukuku da paralele olarak geliştirilmiştir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Türkiye’ye gelen ya da Türkiye’de tatil yaparken plansız bir şekilde hastalanan yabancı uyruklu kişiler haksız tıbbi uygulamalar ile karşılaşırlarsa hukuki, idari ve ceza davası açabilirler. Türkiye’de yürürlükte olan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında dava yürütülür ve karara bağlanır.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Yasal Düzenlemeler

Sağlık turizmi hukuku kapsamında hazırlanan mevzuat, yönerge, yönetmelikler yayınlanmıştır. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma planı kapsamında sağlık turizminin geliştirilmesi ve daha aktif bir konuma taşınması karara bağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı koordineli bir çalışma yürütecektir. Türkiye’de sağlık turizmi için hazırlanan yasal düzenlemeler şunlardır:

  • 23.07.2013 tarihli ve 25541 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe giren ‘’sağlık turizmi ve turist sağlığı’’ hakkında yönergenin uygulanmasıdır.
  • 13.07.2013 tarihli ve 30123 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı’’ konulu yönetmelik geçerli olacaktır.
  • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı olan kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname esastır.
  • 27.03.2002 tarihli ve 24708 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren özel hastaneler yönetmeliği ile özel kurum ve kuruluşların turistin sağlığı kapsamında vermek zorunda oldukları hizmetler belirlenmiştir.